Občina Šentjur

Na prvi strani so fotokarte naselij Šentjur, Ponikva in Planina pri Sevnici s seznamom ulic in legendama znakov in pomembnejših objektov. Tukaj se nahaja tudi krajši opis občine, dopolnjen s slikami. Na drugi strani je karta občine v merilu 1 : 40 000 s posebej poudarjeno tematiko pohodniških poti. Stolpec ob strani je namenjen ponudnikom in slikovnemu gradivu.