Kamnik - karta kulturnih in naravnih znamenitosti

Na prvi strani karte, ki je v celoti v slovenskem in angleškem jeziku, se nahaja opis 13 pomembnih lokacij v kamniški občini, ki so posebej prikazane na karti v merilu 1 : 100 000. Tukaj lahko najdete tudi besedilo o Kamniku in opis dveh posebnosti, trniča in dnevov narodnih noš. Na drugi strani je predstavljeno mesto Kamnik in 24 znamenitosti, ki so prikazane na fotokarti, kjer najdemo tudi druge pomembne objekte. Posebej opisana je Zgodba o Kamniški Veroniki, turist pa lahko najde tudi tradicionalne prireditve in pomembne informacije o odprtosti in ogledih znamenitosti. Karte bodo na voljo v TIC Kamnik in na vseh turističnih točkah v občini.